Aktiva seniorers 25-årsjubileum

Gästerna i Parkhallen